43-100 Tychy ul. Budowlanych 94
tel. / fax: 32 327-78-77

Badania testami psychologicznymi

W Ośrodku przeprowadzamy badania psychologiczne następującymi testami:
1. TESTY DO BADANIA OSOBOWOŚCI:
- Wieloczynnikowy test osobowości "MMPI-2"
- Testy projekcyjne:
- test "DRZEWO" K. Kocha
- TEST ZDAŃ NIEDOKOŃCZONYCH
- inne projekcyjne testy rysunkowe.
Inne testy:
- "Test Osobowości i Zainteresowań"
- "Metoda Konfrontacji ze Sobą"

Projekcyjne testy rysunkowe.

Jednym z rysunkowych testów do badania osobowości jest test "Drzewo" K. Kocha. Przeprowadzone nasze własne badania pokazały iż w stanie głębokiej projekcji narysowany obraz drzewa (poprzez swą archetypową i symboliczną formę oraz naturalną skłonność identyfikowania się człowieka z drzewem) można traktować jako psychologiczny portret rysującego. W stosunkowo krótkim czasie możliwe jest lepsze poznanie człowieka, jego osobowości, przeżywanych konfliktów, nastrojów, a także niektórych właściwości fizycznych ( więcej informacji na ten temat w: Gerard Warcok: Człowiek i drzewo. Zastosowanie projekcyjnego testu "Drzewo" K. Kocha w poradnictwie psychologicznym. Psychoterapia 1996r, nr 3).

2. TESTY DO POMIARU INTELIGENCJI:
- Skala Inteligencji WAIS - R (PL) - dla dorosłych
-Skala Inteligencji WISC - R (PL) - dla dzieci
- Test Ravena

3. TESTY DO BADANIA USZKODZEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO
- Test Pamięci Wzrokowej A. Bentona
- Test L. Bender
- "DUM" Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu

Kontakt

Gabinet Psychologiczno – Psychoterapeutyczny
Psychoterapeutyczny Ośrodek Leczenia Nerwic
i Promocji Zdrowia Psychicznego


ul. Budowlanych 94
43-100 Tychy


Ośrodek czynny:
Poniedziałek – Piątek: 09.00– 20.00
Rejestracja osobista lub telefoniczna od godz. 13.00 do 16.00
(z wyjątkiem czwartków) tel. 32 327 78 77
oraz kom: 602 73 80 37, kom: 601 48 81 18
Pacjenci są przyjmowani po wcześniejszej rejestracji.