43-100 Tychy ul. Budowlanych 94
tel. / fax: 32 327-78-77

Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia psychicznego

Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia psychicznego.

Proponowane przez nasz Ośrodek oddziaływania psychoprofilaktyczne polegają na przekazywaniu wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, czynników ryzyka i sposobów ich eliminowania oraz na wzmacnianiu kompetencji potrzebnych do zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Z psychologiczną prewencją jest powiązana promocja zdrowia psychicznego, która jest realizowana poprzez upowszechnianie wiedzy psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.

Kontakt

Gabinet Psychologiczno – Psychoterapeutyczny
Psychoterapeutyczny Ośrodek Leczenia Nerwic
i Promocji Zdrowia Psychicznego


ul. Budowlanych 94
43-100 Tychy


Ośrodek czynny:
Poniedziałek – Piątek: 09.00– 20.00
Rejestracja osobista lub telefoniczna od godz. 13.00 do 16.00
(z wyjątkiem czwartków) tel. 32 327 78 77
oraz kom: 602 73 80 37, kom: 601 48 81 18
Pacjenci są przyjmowani po wcześniejszej rejestracji.